Welkom bij Con + Tact

 • The goal is not to be perfect but to become progressively less stupid ;-).

  Marshall Rosenberg

Presentatie Con+Tact vzw - animatiefilmpje met getuigenissen - 3'20"

Meer getuigenissen in lange versie van het filmpje »

Visie Con+Tact

Sociale vaardigheden en emotionele intelligentie zijn belangrijke hefbomen bij leer- en veranderingsprocessen. Door jongeren te ondersteunen met een aangename en zinvolle leeromgeving waarin ze hun sociale en emotionele intelligentie kunnen ontwikkelen, helpen we hen in het voorbereiden op een toekomst waar ze hun verantwoordelijkheid als mens willen dragen voor de wereld van morgen. We baseren ons hiervoor op wetenschappelijk onderzoek (Peter Salovey, Klaus Hurrelmann, Daniel Goleman, Marshall Rosenberg).

We zien een toenemend belang aan het beheersen van sociale vaardigheden. Dat we hier vaak te kort schieten, blijkt uit:

 • Pestgedrag op scholen en de werkomgeving
 • Drugsmisbruik in alle lagen van de bevolking
 • Hoge graad van depressies en ontevredenheid bij jongeren en volwassenen
 • Escalerende conflicten in de privé- en beroepsomgeving en het onvermogen om ze op te lossen
 • Onverdraagzaamheid tussen mensen op basis van uiterlijke verschillen

De laatste decennia is onze maatschappij ingrijpend veranderd. De nieuwe media en toenemende diversiteit onder de bevolking versnellen deze evolutie.
Jongeren zijn mondiger, bepaalde groepen van jongeren hebben het moeilijker door het ontbreken van materiële en emotionele steun.
Voor leerkrachten is het niet altijd evident om om te gaan met brutaal, onverschillig en soms agressief gedrag van leerlingen.

Tegelijk met deze problematiek zien we dat heel wat mensen op zoek zijn naar zingeving en manieren om de levenskwaliteit te verbeteren. Scholen ervaren de noodzaak om iets te doen. Ze zoeken naar middelen om jongeren voor te bereiden op een gelukkige toekomst.

Wij geloven in een aanpak gebaseerd op algemene preventie waarbij waarden, sociale vaardigheden en welbevinden van leerlingen en leerkrachten centraal staan. Door een goede preventieve aanpak werkt een bijkomende curatieve aanpak van probleemgedrag veel beter.

Het aanleren van Verbindende Communicatie (gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg) en het ondersteunen van de brede school hierin, zien we als een zinvol project dat bijdraagt tot meer levenskwaliteit voor elke betrokkene en tot vreugde en vrede in de maatschappij.

Missie Con+Tact

Vanuit Verbindende Communicatie scholen zo ondersteunen dat kinderen, jongeren en volwassenen in hun kracht staan en elkaar ont-moeten.

Verbindende Communicatie

De basis voor onze trainingen/opleidingen en materialen is Verbindende Communicatie. Verbindende Communicatie inspireert mensen om:

 • op een krachtige manier op te komen voor zichzelf met respect voor anderen;
 • op een zinvolle manier om te gaan met onprettige gevoelens zonder anderen of zichzelf te schaden;
 • te luisteren naar anderen en te horen wat belangrijk is;
 • gezonde keuzes te maken.

Verbindende Communicatie is gebaseerd op de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Het inspireert om zonder verwijten of gebruik van macht, te zeggen wat je nodig hebt. Door zijn eenvoud is Verbindende Communicatie gemakkelijk aan te leren. Het inspireert je om stil staan bij wat echt belangrijk voor je is. Het bewust zijn van je gevoelens, geeft verbinding met je behoeften en waarden, zodat je hierdoor bewuste keuzes kunt maken en/of zeggen wat je graag hebt dat anderen voor je doen.

Erwin Tielemans

Initiatiefnemer voor Con+Tact vzw is Erwin Tielemans.

Erwin Tielemans geeft al meer dan 25 jaar training in communicatie voor bedrijven en scholen. Door zijn werk als trainer-consultant in verschillende Europese landen en de expertise van tientallen collega's ontwikkelde hij de methode LEEF!. Het concept Verbindende Communicatie ontwikkelde Erwin vanuit de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. De eenvoud en de kracht van dit concept inspireren hem bij het ontwikkelen van workshops en didactische materialen voor kinderen en jongeren.